Thursday, 20 November 2014

Kompanj / Krankenhaus news

HR
Sektor Krankenhaus : Desno od smjera nr.14  a) Projekt ? 20m b) Kraken schmaus 6a+ 10m
EN
Sektor Krankenhaus : Right from route nr.14  a) Projekt ? 20m b) Kraken schmaus 6a+ 10m

Monday, 20 October 2014

Buzetski kanjon - Đoser new routes

HR
Boris Čujić opremio je tri nova smjera u sektoru Đoser:
The boys are back 7a (7a+) desno od smjera Pakleni vozači .
Terra magica 7b+ desno od smjera Light as Asamushi.
Šajeta 7b/b+ lijevo od Just do it.
EN
Boris Čujić opened three new routes in sector Đoser.
The boys are back 7a (7a+) located to the right of Pakleni vozači route
Terra magica 7b+ located to the right of Light as Asamushi.
Šajeta 7b/b+ located left od Just do it.

foto:Ri.rock

Friday, 3 October 2014

Kalnik - Zetor

HR
Novi smjer desno od Blizanac II (sektor Stari grad) : Zetor 6a/a+.
EN
New route right of Blizanac II (sector Stari grad): Zetor 6a/a+

Wednesday, 1 October 2014

Kompanj - Hajvan 7c+

HR
Goran Matika popeo je projekt u ploči u sektoru A/2 Ghey team. Smjer pod rednim brojem 14 sada se zove Hajvan a ocjena je 7c+.
EN
Goran Matika did FA in sector A/2 Ghey team. Route nr. 14 now is named Hajvan and graded 7c+

 

8c in Limski kanal !

HR
Slovenski penjač Franci Jensterle popeo je stari projekt u sektoru Krugi ( smjer pod brojem 4. ) i ocijenio ga je sa 8c ! Ime Starac i more ( smjer se inače nalazi lijevije nego je ucrtan na skici ).
EN
Slovenian climber Franci Jensterle climbed old project in sector Krugi. Route nr.4 on topo ( otherwise more on left side ) is graded 8c and named Starac i more !

 

Monday, 15 September 2014

Riba na oko - Sopot/Pandora

HR
Orginalno ime smjera koji se nalazi najljevije na penjalištu je Riba na oko 6a.
EN
Original name of the route nr.1 in secotor A is Riba na oko 6a.

Intermezzo - new route in Buzetski kanjon

HR
Novi smjer opremila je Anja Bečan. Intermezzo 6b nalazi se između smjerova Joker i Mailita ( 21. and 22:).
EN
New route opened by Anja Bečan. Intermezzo 6b is located between the routes Joker and Mailita ( 21. and 22:).