utorak, 1. srpnja 2014.

Rovinj - corrections

HR
Sektor A
s lijeva  : 1. Avava va 4c , 2. Ma dai 4c , 3. Pke 5a, 4. Rovigno tesoro 5c , 5. Brnistra 5b, 6. Ulika 5a
Sektor B/1
desno od Kaktus: Avocado 5b 14m
Sektor B/3
desno od Glista: Seka 4c 15m
Sektor B/4
lijevo od Špegalj: Kantun 5a+ 11m
Sektor D
skroz lijevo: Amicici 5a 15m ( lijevo od Noćno kupanje )
smjerovi pod rednim brojevima 2.7.8. ne postoje !
 EN
Sektor A
from left: 1. Avava va 4c , 2. Ma dai 4c , 3. Pke 5a, 4. Rovigno tesoro 5c , 5. Brnistra 5b, 6. Ulika 5a
Sektor B/1
right of Kaktus: Avocado 5b 14m
Sektor B/3
right of Glista: Seka 4c 15m
Sektor B/4
left of Špegalj: Kantun 5a+ 11m
Sektor D
far left: Amicici 5a 15m ( left of Noćno kupanje )
routes 2.7.8. are not exist (mistake) !
        
    

Limski kanal - new route

HR
Sektor D - Šimije : desno od Škarpina : Luca Rizzo 6c 18m
EN
Sektor D - Šimije : right of Škarpina : Luca Rizzo 6c 18m

Raspadalica - news

HR
Sektor A/2
Lijevo od Raspadalica direkt : Sestavljalica 5c 10m
Desno od Bacci : Caro 5c 10m
                            Io      5c  10m
                            Prvi   5b 10m
EN
Sektor A/2
Left of Raspadalica direkt : Sestavljalica 5c 10m
Right of Bacci : Caro 5c 10m
                               Io      5c  10m
                               Prvi   5b 10m

ponedjeljak, 30. lipnja 2014.

Vranja peč - last project climbed

HR
Jurica Levatić konačno je popeo i posljednji projekt na penjalištu: smjer br. 15 u vodiču. Ime : Pravi muži, ocjena 8a+.
EN
Jurica Levatić finaly climbed last project on this spot. Route nr 15. in guidebook. Name : Pravi muži , grade 8a+ .

 

utorak, 24. lipnja 2014.

Kompanj - more news

HR
Novi smjerovi opremljeni od strane Chris Jan Stillera:
Sektor Ghey team A/1 ( krajnje lijevo ) : Overgrown 7a+ 25m
Sektor C Katz: Produžetak smjera Hund  - Moppi 7b+
Sektor Krankemhaus D - Produžetak smjera Looser - Cerebralinfusion 7a 35m
                                         Desno od Stojadina - Koma 8a 25m ( nije ispenjan RP )
EN
New routes bolted by Chris Jan Stiller:
Sector Ghey team A/1 ( far left ) : Overgrown 7a+ 25m
Sector C Katz: Hund extension  - Moppi 7b+
Sector Krankemhaus D -  Looser extension - Cerebralinfusion 7a 35m
                                         Right of Stojadin- Koma 8a ? 25m ( not RP )

 

petak, 6. lipnja 2014.

Vražja simfonija - Paklenica

HR
Slovenci Andrej Grmovšek i Marko Mavhar prvi su slobodno ponovili znameniti smjer
EN
Slovenian climbers have first free repeated classical route in Anića kuk - Paklenica.
VI-, III, VI-, VI+, V+, VII+, VI+, VII+/VIII-, VIII. Route is not bolted.

 

utorak, 13. svibnja 2014.

Kamena vrata - nastavak

HR
Klemen Bečen nastavlja s opremenjem penjališta:

Desno od Botanicus:
Cirkus 6b (30m)
jedan desno od Feed your fear:
Snejkuljčica 8b (35m) 12 kompleta
i jedan desno od Snejkuljčice:
Hit poletja 7b (37m) 14 kompleta,3 detalja, konstantni 7b
 
EN
More new routes by Klemen Bečan:
Right from Botanicus:
Cirkus 6b (30m)
Right of  Feed your fear:
Snejkuljčica 8b (35m) 12 expresses
Right from Snejkuljčica :
Hit poletja 7b (37m) 14 expresses